ძიების შედეგი ფრაზისთვის : ტრანსპორტის-რეაბილიტაცი