ძიების შედეგი ფრაზისთვის : დაზარალებული-მოქალაქეებ