5 უმდიდრესი ადამიანი, რომელიც მოკრძალებულად ცხოვრობს