მშენებლობის ინდექსი – I კვარტალი

Construction News

მშენებლობის ღირებულების ინდექსი – 2018 წლის I კვარტალი

სამშენებლო მასალები: 101.7

ხელფასები: 78.2

მანქანა-დანადგარები: 100.1

ტრანსპორტირება, საწვავი, ელექტროენერგია: 101.4

სხვა ხარჯი: 101.5

სულ: 94.4

geostat.ge

მსგავსი სტატიები