შპს “333” – 3,113.5 კვ.მ

Construction News

ახალი მშენებლობა;

დამკვეთი: შპს “333”

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი; III კლასი;

საერთო ფართობი: 3,113.5 კვ.მ.

საცხოვრებელი ფართობი: 1,777.0 კვ.მ.

მისამართი: თბილისი, დასახლება მუხიანი, მიკრო/რაიონი II;

საკადასტრო კოდი: 01.11.13.002.413

ნებართვის გაცემის თარიღი: 04.03.2019

მშენებლობის ვადა: 04.03.2019 – 04.01.2021

tas.ge

მსგავსი სტატიები