შპს “სხივი” – 12,170.3 კვ.მ

Construction News

ახალი მშენებლობა;

დამკვეთი: შპს “სხივი”

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი; IV კლასი;

საერთო ფართობი: 12,170.3 კვ.მ;

საცხოვრებელი ფართობი: 6,489.5 კვ.მ;

მისამართი: თბილისი, კალოუბნის ქუჩა N40;

საკადასტრო კოდი: 01.19.20.021.098

ნებართვის გაცემის თარიღი: 24.05.2019

მშენებლობის ვადა: 24.05.2019 – 24.05.2022

tas.ge

მსგავსი სტატიები