შპს “პილარ ჯგუფი” – 4,053.9 კვ.მ

Construction News

ახალი მშენებლობა;

დამკვეთი: შპს “პილარ ჯგუფი”

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი; IV კლასი;

საერთო ფართობი: 4,053.9კვ.მ;

საცხოვრებელი ფართობი: 2,647.5 კვ.მ;

მისამართი: თბილისი, ჯიქიას ქუჩის მიმდებარედ;

საკადასტრო კოდი: 01.14.05.008.336

ნებართვის გაცემის თარიღი: 15.04.2019

მშენებლობის ვადა: 15.04.2019 – 15.04.2021

tas.ge

მსგავსი სტატიები