შპს “ოპტიმა” – 10,996.1 კვ.მ

Construction News

ახალი მშენებლობა;

დამკვეთი: შპს “ოპტიმა”

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი; IV კლასი;

საერთო ფართობი: 10,996.1 კვ.მ;

საცხოვრებელი ფართობი: 7,443.8 კვ.მ;

მისამართი: თბილისი, შალვა ნუცუბიძის ქუჩა N 125ა;

საკადასტრო კოდი: 01.14.02.025.244;

ნებართვის გაცემის თარიღი: 09.03.2020;

მშენებლობის ვადა: 09.03.2020 – 09.02.2022;

tas.ge

მსგავსი სტატიები