შპს “ნიუ ჰაუზი” – 5,910.3 კვ.მ

Construction News

ახალი მშენებლობა;

დამკვეთი: შპს “ნიუ ჰაუზი”

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი; IV კლასი;

საერთო ფართობი: 5,910.3 კვ.მ;

საცხოვრებელი ფართობი: 3,691.8 კვ.მ;

მისამართი: თბილისი, ერწოს ქუჩა N7 და N7ა ;

საკადასტრო კოდი: 01.12.08.011.102

ნებართვის გაცემის თარიღი: 28.05.2019

მშენებლობის ვადა: 28.05.2019 – 28.06.2021

tas.ge

მსგავსი სტატიები