შპს “მუხიანი 2002” – 9,366 კვ.მ

Construction News

ახალი მშენებლობა;

დამკვეთი: შპს “მუხიანი 2002”

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი; IV კლასი;

საერთო ფართობი: 9,366 კვ.მ;

საცხოვრებელი ფართობი: 6,085.2 კვ.მ;

მისამართი: თბილისი, მუხიანი, თემქის გზატკეცილი;

საკადასტრო კოდი: 01.11.17.004.327;

ნებართვის გაცემის თარიღი: 05.02.2020;

მშენებლობის ვადა: 05.02.2020 – 05.02.2022;

tas.ge

მსგავსი სტატიები