შპს “მნ დეველოპმენტი” – 5,866.9 კვ.მ

Construction News

ახალი მშენებლობა;

დამკვეთი: შპს “მნ დეველოპმენტი”

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი; IV კლასი;

საერთო ფართობი: 5,866.9 კვ.მ;

საცხოვრებელი ფართობი: 3,919.2 კვ.მ;

მისამართი: თბილისი, დასახლება აეროდრომი, ქუჩა მე-2, გასასვლელი I, N 6ა;

საკადასტრო კოდი: 01.19.36.001.246

ნებართვის გაცემის თარიღი: 12.04.2019

მშენებლობის ვადა: 12.04.2019 – 12.04.2021

tas.ge

მსგავსი სტატიები