შპს “მერიდიანი” – 5,695.4 კვ.მ

Construction News

ახალი მშენებლობა;

დამკვეთი: შპს “მერიდიანი”

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი; IV კლასი;

საერთო ფართობი: 5,695.4 კვ.მ;

საცხოვრებელი ფართობი: 3,543.1 კვ.მ;

მისამართი: თბილისი, სოფელი დიღომი, ხატაეთის ქუჩა N46;

საკადასტრო კოდი: 01.72.14.036.562

ნებართვის გაცემის თარიღი: 17.04.2019

მშენებლობის ვადა: 17.04.2019 – 17.10.2020

tas.ge

მსგავსი სტატიები