შპს “ლეველი+” – 3,962.9 კვ.მ

Construction News

ახალი მშენებლობა;

დამკვეთი: შპს “ლეველი+”

მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა; IV კლასი;

საერთო ფართობი: 3,962.9 კვ.მ.

საცხოვრებელი ფართობი: 611.7 კვ.მ.

საოფისე ფართობი: 1,835.5 კვ.მ.

კომერციული ფართობი: 245.4 კვ.მ.

მისამართი: თბილისი, საქართველოს ერთიანობისთვის მებრძოლთა ქუჩა, N 63;

საკადასტრო კოდი: 01.19.20.004.032;

ნებართვის გაცემის თარიღი: 10.02.2020;

მშენებლობის ვადა: 10.02.2020 – 10.02.2022;

tas.ge

მსგავსი სტატიები