შპს “კ 1” – 3,784.9 კვ.მ

Construction News

ახალი მშენებლობა;

დამკვეთი: შპს “კ 1”

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი; IV კლასი;

საერთო ფართობი: 3,784.9 კვ.მ;

საცხოვრებელი ფართობი: 2,490.9 კვ.მ;

მისამართი: თბილისი, თ. ერისთავის ქუჩა N 8;

საკადასტრო კოდი: 01.12.12.003.094

ნებართვის გაცემის თარიღი: 27.03.2019

მშენებლობის ვადა: 27.03.2019 – 27.01.2020

tas.ge

მსგავსი სტატიები