შპს “კიკვიძე 2” – 3,716.2 კვ.მ

Construction News

ახალი მშენებლობა;

დამკვეთი: შპს “კიკვიძე 2”

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი; IV კლასი;

საერთო ფართობი: 3,716.2 კვ.მ;

საცხოვრებელი ფართობი: 2,503.6 კვ.მ;

მისამართი: თბილისი, თ. ერისთავის ქუჩა N 8;

საკადასტრო კოდი: 01.12.12.003.094

ნებართვის გაცემის თარიღი: 01.04.2019

მშენებლობის ვადა: 01.04.2019 – 01.02.2020

tas.ge

მსგავსი სტატიები