შპს “კაპიტალი” – 8,859.75 კვ.მ

Construction News

ახალი მშენებლობა;

დამკვეთი: შპს “კაპიტალი”

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი; IV კლასი;

საერთო ფართობი: 8,859.75 კვ.მ;

საცხოვრებელი ფართობი: 5,467.0 კვ.მ;

მისამართი: თბილისი, გმირი კურსანტების ქუჩა N 5;

საკადასტრო კოდი: 01.11.05.013.183

ნებართვის გაცემის თარიღი: 01.04.2019

მშენებლობის ვადა: 01.04.2019 – 01.07.2023

tas.ge

მსგავსი სტატიები