შპს “თორი დეველოპმენტ” – 4,701.4 კვ.მ

Construction News

ახალი მშენებლობა;

დამკვეთი: შპს “თორი დეველოპმენტ”

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი; IV კლასი;

საერთო ფართობი: 4,701.4 კვ.მ;

საცხოვრებელი ფართობი: 1,757.5 კვ.მ;

მისამართი: თბილისი, სოფელი დიღომი, ვეფხისტყაოსანის ქუჩა, N 50;

საკადასტრო კოდი: 01.72.14.036.408;

ნებართვის გაცემის თარიღი: 31.01.2020;

მშენებლობის ვადა: 31.01.2020 – 31.01.2022;

tas.ge

მსგავსი სტატიები