შპს “თანამედროვე სახლი” – 15,772.6 კვ.მ

Construction News

ახალი მშენებლობა;

დამკვეთი: შპს “თანამედროვე სახლი”

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი; IV კლასი;

საერთო ფართობი: 15,772.6 კვ.მ;

საცხოვრებელი ფართობი: 5,659.2 კვ.მ;

მისამართი: თბილისი, სულხან ცინცაძის ქუჩა, N 57;

საკადასტრო კოდი: 01.10.14.028.089;

ნებართვის გაცემის თარიღი: 17.02.2020;

მშენებლობის ვადა: 17.02.2020 – 17.02.2022;

tas.ge

მსგავსი სტატიები