შპს “ეს დეველოპმენთ” – 23,644.3 კვ.მ

Construction News

ახალი მშენებლობა;

დამკვეთი: შპს “ეს დეველოპმენთ”

მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა; IV კლასი;

საერთო ფართობი: 23,644.3 კვ.მ.

საცხოვრებელი ფართობი: 7,187.4 კვ.მ.

საოფისე ფართობი: 3,135.7 კვ.მ.

მისამართი: თბილისი, მარიჯანის ქუჩა, N 6;

საკადასტრო კოდი: 01.14.03.039.072;

ნებართვის გაცემის თარიღი: 06.02.2020;

მშენებლობის ვადა: 06.02.2020 – 06.02.2023;

tas.ge

მსგავსი სტატიები