შპს “ენსი გრუპი” – 7,113.5 კვ.მ

Construction News

ახალი მშენებლობა;

დამკვეთი: შპს “ენსი გრუპი”

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი; IV კლასი;

საერთო ფართობი: 7,113.5 კვ.მ;

საცხოვრებელი ფართობი: 3,767.2 კვ.მ;

მისამართი: თბილისი, გლდანი, ხევძმარის ხევი.

საკადასტრო კოდი: 01.11.12.005.398;

ნებართვის გაცემის თარიღი: 02.03.2020;

მშენებლობის ვადა: 02.03.2020 – 02.03.2022;

tas.ge

მსგავსი სტატიები