შპს “ემ კუბი” – 18,266.6 კვ.მ

Construction News

ახალი მშენებლობა;

დამკვეთი: შპს “ემ კუბი”

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი; IV კლასი;

საერთო ფართობი: 18,266.6 კვ.მ.

საცხოვრებელი ფართობი: 10,615.7 კვ.მ.

მისამართი: თბილისი, დასახლება ნავთლუღი;

საკადასტრო კოდი: 01.17.09.034.106

ნებართვის გაცემის თარიღი: 12.03.2019

მშენებლობის ვადა: 12.03.2019 – 12.03.2022

tas.ge

მსგავსი სტატიები