შპს “ემკვადრატის პარკი” – 14,817.21 კვ.მ

Construction News

ახალი მშენებლობა;

დამკვეთი: შპს “ემკვადრატის პარკი”

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი; IV კლასი;

საერთო ფართობი: 14,817.21 კვ.მ;

საცხოვრებელი ფართობი: 9,771.26 კვ.მ;

მისამართი: თბილისი, მტკვრის მარჯვენა სანაპირო;

საკადასტრო კოდი: 01.10.10.025.103;

ნებართვის გაცემის თარიღი: 08.01.2020;

მშენებლობის ვადა: 08.01.2020 – 08.01.2022;

tas.ge

მსგავსი სტატიები