შპს “ედემი” – 5,719.7 კვ.მ

Construction News

ახალი მშენებლობა;

დამკვეთი: შპს “ედემი”

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი; IV კლასი;

საერთო ფართობი: 5,719.7 კვ.მ;

საცხოვრებელი ფართობი: 3,570.7 კვ.მ;

მისამართი: თბილისი, მუხრან მაჭავარიანის ქუჩა N 63;

საკადასტრო კოდი: 01.10.18.006.149

ნებართვის გაცემის თარიღი: 01.04.2019

მშენებლობის ვადა: 01.04.2019 – 03.05.2021

tas.ge

მსგავსი სტატიები