შპს “დიენდელი” – 1,612.7 კვ.მ

Construction News

ახალი მშენებლობა;

დამკვეთი: შპს “დიენდელი”

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი; III კლასი;

საერთო ფართობი: 1,612.7 კვ.მ.

საცხოვრებელი ფართობი: 975.85 კვ.მ.

მისამართი: თბილისი, მიხეილ ჭიაურელის ქუჩა;

საკადასტრო კოდი: 01.13.01.019.274

ნებართვის გაცემის თარიღი: 25.02.2019

მშენებლობის ვადა: 25.02.2019 – 25.02.2021

tas.ge

მსგავსი სტატიები