შპს “დავიდე” – 4,679.9 კვ.მ

Construction News

ახალი მშენებლობა;

დამკვეთი: შპს “დავიდე”

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი; IV კლასი;

სექტორი 1, ბლოკი ბ;

საერთო ფართობი: 4,679.9კვ.მ;

საცხოვრებელი ფართობი: 3,590.2 კვ.მ;

მისამართი: თბილისი, ვარკეთილი 2-სა და ვაზისუბნის საცხ. რაიონს შორის (ნაკვეთი 14/140);

საკადასტრო კოდი: 01.19.36.014.593

ნებართვის გაცემის თარიღი: 01.02.2019

მშენებლობის ვადა: 01.02.2019 – 01.02.2021

მსგავსი სტატიები