შპს “გრანატ ინვესთმენთ” – 8,232.36 კვ.მ

Construction News

ახალი მშენებლობა;

დამკვეთი: შპს “გრანატ ინვესთმენთ”

მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა; IV კლასი;

საერთო ფართობი: 8,232.36 კვ.მ.

საცხოვრებელი ფართობი: 4,009.04 კვ.მ.

საოფისე ფართობი: 453.33 კვ.მ.

მისამართი: თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. N 78;

საკადასტრო კოდი: 01.14.10.001.094

ნებართვის გაცემის თარიღი: 19.04.2019

მშენებლობის ვადა: 19.04.2019 – 19.04.2021

tas.ge

მსგავსი სტატიები