შპს “ბრაუნი” – 11,458.4 კვ.მ

Construction News

ახალი მშენებლობა;

დამკვეთი: შპს “ბრაუნი”

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი; IV კლასი;

საერთო ფართობი: 11,458.4 კვ.მ;

საცხოვრებელი ფართობი: 6,316.2 კვ.მ;

მისამართი: თბილისი, სუხიშვილის ქუჩა, N 7;

საკადასტრო კოდი: 01.19.39.029.046;

ნებართვის გაცემის თარიღი: 06.03.2020;

მშენებლობის ვადა: 06.03.2020 – 06.03.2023;

tas.ge

მსგავსი სტატიები