შპს “ბარაკონი” / შპს “კრისტალი” – 2,955.9 კვ.მ

Construction News

ახალი მშენებლობა;

დამკვეთი: შპს “ბარაკონი” და შპს “კრისტალი”

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი; III კლასი;

საერთო ფართობი: 2,955.9 კვ.მ.

საცხოვრებელი ფართობი: 1,105.7 კვ.მ.

მისამართი: თბილისი, წინამძღვრიშვილის ქ. N13ა.

საკადასტრო კოდი: 01.16.01.011.018

ნებართვის გაცემის თარიღი: 11.03.2019

მშენებლობის ვადა: 11.03.2019 – 11.03.2021

tas.ge

მსგავსი სტატიები