შპს “ანკო უძრავი ქონება” – 4,561.3 კვ.მ

Construction News

ახალი მშენებლობა;

დამკვეთი: შპს “ანკო უძრავი ქონება”

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი; IV კლასი;

საერთო ფართობი: 4,561.3 კვ.მ;

საცხოვრებელი ფართობი: 2,671.4 კვ.მ;

მისამართი: თბილისი, ჯიქიას ქუჩის მიმდებარედ;

საკადასტრო კოდი: 01.14.05.008.192

ნებართვის გაცემის თარიღი: 29.03.2019

მშენებლობის ვადა: 29.03.2019 – 29.03.2021

tas.ge

მსგავსი სტატიები