შპს “ამარ ინტერნეშენელ დეველოფმენტ” – 114,149.01 კვ.მ

Construction News

ახალი მშენებლობა;

დამკვეთი: შპს “ამარ ინტერნეშენელ დეველოფმენტ”

მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა; IV კლასი;

საერთო ფართობი: 114,149.01 კვ.მ.

საცხოვრებელი ფართობი: 24,634.09 კვ.მ.

საოფისე ფართობი: 1,010.39კვ.მ.

კომერციული ფართობი: 17,986.86 კვ.მ.

მისამართი: თბილისი, გულუას ქუჩა N22 / გორგასლის ქუჩა N10;

საკადასტრო კოდი: 01.18.05.001.033

ნებართვის გაცემის თარიღი: 07.05.2019

მშენებლობის ვადა: 07.05.2019 – 07.05.2023

tas.ge

მსგავსი სტატიები