შპს “ალუ” – 5,995.02 კვ.მ

Construction News

ახალი მშენებლობა;

დამკვეთი: შპს “ალუ”

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი; III კლასი;

საერთო ფართობი: 5,995.02 კვ.მ.

საცხოვრებელი ფართობი: 3,489.4 კვ.მ.

მისამართი: თბილისი, სოფელი დიღომი, ვეფხისტყაოსანის ქუჩა N 66

საკადასტრო კოდი: 01.72.14.037.030

ნებართვის გაცემის თარიღი: 19.02.2019

მშენებლობის ვადა: 27.03.2019 – 27.03.2021

tas.ge

მსგავსი სტატიები