შენგელი ქელბაქიანი – 3,511.2 კვ.მ

Construction News

ახალი მშენებლობა;

დამკვეთი: შენგელი ქელბაქიანი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი; III კლასი;

საერთო ფართობი: 3,511.2 კვ.მ;

საცხოვრებელი ფართობი: 1,700.26 კვ.მ;

მისამართი: თბილისი, სოფელი წავკისი;

საკადასტრო კოდი: 81.02.13.878;

ნებართვის გაცემის თარიღი: 28.01.2020;

მშენებლობის ვადა: 28.01.2020 – 28.01.2024;

tas.ge

მსგავსი სტატიები