ფიზიკურ პირთა ჯგუფი – 5,041.6 კვ.მ

Construction News

ახალი მშენებლობა;

დამკვეთი: ფიზიკურ პირთა ჯგუფი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი; IV კლასი;

საერთო ფართობი: 5,041.6 კვ.მ;

საცხოვრებელი ფართობი: 1,690.5 კვ.მ;

მისამართი: თბილისი, კანდელაკის ქუჩა;

საკადასტრო კოდი: 01.10.12.043.018;

ნებართვის გაცემის თარიღი: 13.02.2020;

მშენებლობის ვადა: 13.02.2020 – 13.11.2021;

tas.ge

მსგავსი სტატიები