სახლების ბეჭდვა-აშენება 3D პრინტერით

ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად, სახლების აშენება მარტივდება და იაფდება. ერთ-ერთი ახალი ტექნოლოგიაა სახლების ბეჭდვა სამგანზომილებიანი (3D) პრინტერით, რომლის საშუალებით დღეში რამდენიმე სახლის ბეჭდვა-აშენება არის შესაძლებელი.

მსგავსი სტატიები