სამშენებლო ინდუსტრია BDO-ს სამშენებლო მოდულზე და SAP BUSINESS ONE-ზე გადადის

Modern Roofing

სამშენებლო-დეველოპერული, ასევე სამონტაჟო კომპანიები, მათი საქმიანობის კომპლექსურობიდან გამომდინარე, ეფექტიანობის ზრდისა და დანახარჯების შემცირების ახალ გზებს ეძებენ. ამისთვის მათ თანამედროვე ERP სისტემა სჭირდებათ.

თანამედროვე ERP სისტემის დანერგვით, კომპანიები იღებენ ისეთ სარგებლებს როგორიცაა:

 • პროექტების მრავალდონიანი ხარჯთაღრიცხვა
 • მრავალდონიანი ხარჯთაღრიცხვების გაციფრულება, ვერსიონირება და ანალიზი
 • პროექტის დეტალური გეგმა და რეალურ დროში შესრულების ავტომატური კონტროლი არასანქცირებული შესყიდვების გამორიცხვა
 • დანაკარგების მინიმიზაცია და საწყობის სრულყოფილი მართვა
 • ნორმატივების დახვეწა და საოპერაციო მოგების ზრდა გეგმა-ფაქტის ანალიზის საშუალებით
 • პროექტის ნებისმიერ ეტაპზე მისი მომგებიანობის კონტროლი და ორგანიზაციული მართვა
 • ფულადი სახსრების მოძრაობის ოპტიმიზაცია
 • ბინის თვითღირებულების განსაზღვრა და წინასწარი მომგებიანობის ანალიზი
 • დახვეწილი CRM ფუნქციონალი – მეტი წარმატებული გარიგება და გაყიდვების ეფექტიანობის ზრდა
 • გაყიდვების ანალიზი – კლიენტის, ობიექტისა და გაყიდვების მენეჯერის ჭრილში
 • დავალიანებების მართვისა და შეხსენების სისტემა
 • მარკეტინგული კამპანიების რეგისტრაცია და ანალიზი

BDO-ს სამშენებლო მოდული, რომელიც ERP სისტემა SAP Business One-ზეა დაფუძნებული, სწორედ ზემოთხსენებული და კიდევ სხვა მრავალი ფუნქციონალის გამოყენების საშუალებას აძლევს სამშენებლო-დეველოპერულ და სამონტაჟო კომპანიებს.

პროგრამული უზრუნველყოფა უკვე დანერგა Dux Development-მა, Building Better Cities-მა, „დომსონს“-მა. ხოლო „ანაგი“,  Unix Construction Companyდა „ინსტა“ ახლა ნერგავენ BDO-ს სამშენებლო მოდულსა და SAP Business One-ს.

მსგავსი სტატიები