ოთარ ცოფურაშვილი – 3,269.9 კვ.მ

Construction News

ახალი მშენებლობა;

დამკვეთი: ოთარ ცოფურაშვილი;

სატიტულო ინფორმაცია (ორგანიზაცია): შპს ADM;

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი; IV კლასი;

საერთო ფართობი: 3,269.9 კვ.მ;

საცხოვრებელი ფართობი: 1,443.1 კვ.მ;

მისამართი: თბილისი, დასახლება ვაზისუბანი, მიკრო რაიონი V ;

საკადასტრო კოდი: 01.17.10.001.032

ნებართვის გაცემის თარიღი: 31.01.2019

მშენებლობის ვადა: 31.01.2019 – 31.01.2021

მსგავსი სტატიები