მშენებლობის ინდექსი – III კვარტალი

Construction News

მშენებლობის ღირებულების ინდექსი – 2018 წლის III კვარტალი

სამშენებლო მასალები: 100.2

ხელფასები: 97.5

მანქანა-დანადგარები: 100.4

ტრანსპორტირება, საწვავი, ელექტროენერგია: 100.9

სხვა ხარჯი: 99.7

სულ: 99.5

geostat.ge

მსგავსი სტატიები