მშენებლობის ინდექსი – II კვარტალი

Construction News

მშენებლობის ღირებულების ინდექსი – 2018 წლის II კვარტალი

სამშენებლო მასალები: 101.3

ხელფასები: 113.9

მანქანა-დანადგარები: 100.3

ტრანსპორტირება, საწვავი, ელექტროენერგია: 100.5

სხვა ხარჯი: 99.4

სულ: 104.3

geostat.ge

მსგავსი სტატიები