მშენებლობა – IV კვარტალი, 2018

Construction News

მშენებლობის სტატისტიკა – IV კვარტალი, 2018

ბრუნვა: 2248.4 მლნ. ლარი

გამოშვებული პროდუქცია: 2336.6 მლნ. ლარი

დასაქმებულთა რაოდენობა: 72407 კაცი

დასაქმებულთა საშუალო თვიური შრომის ანაზღაურება: 1968 ლარი

მშენებლობა ეკონომიკური საქმიანობის სახეების კლასიფიკატორის NACE rev.2 მიხედვით

geostat.ge

მსგავსი სტატიები