მშენებლობა – IV კვარტალი, 2019

Construction News

მშენებლობის სტატისტიკა – IV კვარტალი, 2019;

ბრუნვა: 2.6 მილიარდი ლარი;

გამოშვებული პროდუქცია: 2.8 მილიარდი ლარი;

დასაქმებულთა რაოდენობა: 72.6 ათასი კაცი;

დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური შრომის ანაზღაურება: 2,051.3 ლარი;

(წინასწარი მონაცემები)

წყარო: geostat.ge

მსგავსი სტატიები