მშენებლობა – III კვარტალი, 2018

Construction News

მშენებლობის სტატისტიკა – III კვარტალი, 2018

ბრუნვა: 1873.5 მლნ. ლარი

გამოშვებული პროდუქცია: 2059.7 მლნ. ლარი

დასაქმებულთა რაოდენობა: 71365 კაცი

დასაქმებულთა საშუალო თვიური შრომის ანაზღაურება: 1736 ლარი

მშენებლობა ეკონომიკური საქმიანობის სახეების კლასიფიკატორის NACE rev.2 მიხედვით

geostat.ge

მსგავსი სტატიები