მშენებლობა – III კვარტალი, 2019

Construction News

მშენებლობის სტატისტიკა – III კვარტალი, 2019;

ბრუნვა: 2.5 მილიარდი ლარი;

გამოშვებული პროდუქცია: 2.7 მილიარდი ლარი;

დასაქმებულთა რაოდენობა: 72.0 ათასი კაცი;

დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური შრომის ანაზღაურება: 2,023.5 ლარი;

(წინასწარი მონაცემები)

წყარო: geostat.ge

მსგავსი სტატიები