მშენებლობა – II კვარტალი, 2018

Construction News

მშენებლობის სტატისტიკა – II კვარტალი, 2018

ბრუნვა: 1761.6 მლნ. ლარი

გამოშვებული პროდუქცია: 1873.1 მლნ. ლარი

დასაქმებულთა რაოდენობა: 68794 კაცი

დასაქმებულთა საშუალო თვიური შრომის ანაზღაურება: 1779.8 ლარი

მშენებლობა ეკონომიკური საქმიანობის სახეების კლასიფიკატორის NACE rev.2 მიხედვით

geostat.ge

მსგავსი სტატიები