მშენებლობა – II კვარტალი, 2019

Construction News

მშენებლობის სტატისტიკა – II კვარტალი, 2019;

ბრუნვა: 1.9 მილიარდი ლარი;

გამოშვებული პროდუქცია: 2.0 მილიარდი ლარი;

დასაქმებულთა რაოდენობა: 68.9 ათასი კაცი;

დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური შრომის ანაზღაურება: 1,784.6 ლარი;

(წინასწარი მონაცემები)

წყარო: geostat.ge

მსგავსი სტატიები