მშენებლობა – I კვარტალი, 2018

Construction News

მშენებლობის სტატისტიკა – I კვარტალი, 2018

ბრუნვა: 1352.8 მლნ. ლარი

გამოშვებული პროდუქცია: 1454.6 მლნ. ლარი

დასაქმებულთა რაოდენობა: 63837 კაცი

დასაქმებულთა საშუალო თვიური შრომის ანაზღაურება: 1562.5 ლარი

მშენებლობა ეკონომიკური საქმიანობის სახეების კლასიფიკატორის NACE rev.2 მიხედვით

geostat.ge

მსგავსი სტატიები