მშენებლობა – I კვარტალი, 2019

Construction News

მშენებლობის სტატისტიკა – I კვარტალი, 2019;

ბრუნვა: 1.3 მილიარდი ლარი;

გამოშვებული პროდუქცია: 1.4 მილიარდი ლარი;

დასაქმებულთა რაოდენობა: 59.7 ათასი კაცი;

დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური შრომის ანაზღაურება: 1,567.3 ლარი;

(წინასწარი მონაცემები)

წყარო: geostat.ge

მსგავსი სტატიები