ლევან სისვაძე – 2,169.3 კვ.მ

Construction News

ახალი მშენებლობა;

დამკვეთი: ლევან სისვაძე

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი; III კლასი;

საერთო ფართობი: 2,169.3 კვ.მ;

საცხოვრებელი ფართობი: 1,172.8 კვ.მ;

მისამართი: თბილისი, რუსთავის გზატკეცილი;

საკადასტრო კოდი: 01.18.12.003.089;

ნებართვის გაცემის თარიღი: 16.01.2020

მშენებლობის ვადა: 16.01.2020 – 16.07.2021

tas.ge

მსგავსი სტატიები