ი.ბ.ა “32ა” – 4,413.1 კვ.მ

Construction News

ახალი მშენებლობა;

დამკვეთი: ი.ბ.ა “32ა”

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი; IV კლასი;

საერთო ფართობი: 4,413.1 კვ.მ;

საცხოვრებელი ფართობი: 3,063.2 კვ.მ;

მისამართი: თბილისი, გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩა N32ა;

საკადასტრო კოდი: 01.10.06.014.117

ნებართვის გაცემის თარიღი: 28.05.2019

მშენებლობის ვადა: 28.05.2019 – 28.05.2021

tas.ge

მსგავსი სტატიები