ელექტროენერგეტიკის სასწავლო პროგრამებზე მსმენელთა მისაღებად კონკურსი გამოცხადდა

Modern Roofing

ს.ს. “საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის” სასწავლო ცენტრი აცხადებს კონკურსს ელექტროენერგეტიკის პროგრამებზე მსმენელთა მისაღებად .

კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვთ აკრედიტირებული უმაღლესი სასწავლებლების ენერგეტიკის, ელექტრული ინჟინერიის და სხვა მონათესავე სასწავლო პროგრამების კურსდამთავრებულებს (ბაკალავრის ან მაგისტრის ხარისხის მქონე) და დამამთავრებელი მე-4 კურსის სტუდენტებს.

სწავლება ორ სემესტრიანია და მოიცავს როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ ნაწილს.

სასწავლო პროგრამის სრულად გავლის შემდეგ, მსმენელებს გადაეცემათ სწავლის წარმატებით დასრულების დამადასტურებელი სერტიფიკატი და გაივლიან გასაუბრებას “სსე”-ს ხელმძღვანელობასთან, მათი ცოდნის დონისა და პროფესიული უნარ-ჩვევების შემოწმების მიზნით, რის საფუძველზეც მოხდება მსმენელთა დასაქმება “სსე”-ს სხვადასხვა სტრუქტურულ ერთეულებში.

მისაღებ კონკურსში გამარჯვებულთათვის სწავლა უფასოა.

დეტალური ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ ბმულს:

http://www.gse.com.ge/kariera/studentebistvis/stajireba

მსგავსი სტატიები