დავით ბასიაშვილი – 2,483.8 კვ.მ

Construction News

ახალი მშენებლობა;

დამკვეთი: დავით ბასიაშვილი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი; IV კლასი;

საერთო ფართობი: 2,483.8 კვ.მ;

საცხოვრებელი ფართობი: 2,001.45 კვ.მ;

მისამართი: თბილისი, დასახლება მუხიანი, მიკრო/რაიონი 4ბ;

საკადასტრო კოდი: 01.11.17.006.878;

ნებართვის გაცემის თარიღი: 10.03.2020;

მშენებლობის ვადა: 10.03.2020 – 10.02.2023;

tas.ge

მსგავსი სტატიები